Představení skupiny (EAG)

EAG je investiční skupina, která se zaměřuje na implementaci a využití moderních technologií a datové analýzy v automotive segmentu. Skupina byla založena v roce 2018 Jakubem Šultou, Janem Kranátem společně s investiční skupinou Portiva.

Skupina provozuje první evropský online marketplace s ojetými vozy Carvago.com, vyvinula analytický nástroj Alpha Analytics a aplikaci pro digitalizaci výkupu CarAudit. V roce 2019 akvírovala Skupina hlavní poskytovatele DMS systémů v České republice a na Slovensku, společnosti Teas a Autosoft. V roce 2021 skupina akvírovala leadera v oblasti prověřování, oceňování a zabezpečení vozidel v České republice a na Slovensku, společnost Cebia. Cílem Skupiny je vytvořit ekosystém poskytující komplexní služby pro businessového i koncového zákazníka v automotive segmentu.

Představení skupiny (Portiva)

Portiva je brněnská investiční skupina, která se zaměřuje na oblast výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, komerčních nemovitostí, automotive, výroby a financí.

Skupina je vlastněna paní Ivou Šťastnou a její historie sahá do roku 1995, kdy byla založena společnost ELDACO a.s., která provozuje 14 větrných a solárních elektráren a tvoří energetickou divizi skupiny. Portiva dále vlastní retailové parky či kancelářské budovy. Portiva je 50% akcionářem ve skupině EAG. Portiva je také zakladatelem fondu kvalifikovaných investorů v oblasti obnovitelných zdrojů a nemovitostí. Skupina spravuje aktiva v hodnotě 8,2 mld. Kč, s obratem 3,2 mld. Kč a EBITDA převyšující 350 mil. Kč.

Jakub Šulta
Pavel Svoreň
Jan Kranát
Petr Kratochvíl

Jakub Šulta

CEO, Předseda představenstva EAG

Jakub je spoluzakladatelem a předsedou představenstva EAG SE. Během posledních 10 let se podílel na řadě úspěšných online projektů v celkové tržní hodnotě 70 milionů eur. Založil internetový obchod s potravinami Košík.cz, ze kterého vybudoval druhého největšího online prodejce potravin v regionu CEE. V EAG má Jakub na starost strategické řízení, rozvoj portfolia a využití moderních technologií.

Pavel Svoreň

CEO Portiva, člen představenstva EAG

Pavel řídí investiční skupinu Portiva, jež je hlavním akcionářem EAG. Je zodpovědný za vytváření organizační struktury, podílí se na investiční strategii a stará se také o vztahy s partnery. Před příchodem do Portivy působil Pavel jako ředitel a partner energetické divize investiční skupiny DRFG, na Ministerstvu průmyslu a obchodu, v energetické společnosti Slovenský plynárenský priemysel a na Velvyslanectví ČR v Tallinnu.

Jan Kranát

COO, člen představenstva EAG

Jan je spoluzakladatelem a členem představenstva EAG SE. Jan do Skupiny přináší bohaté zkušenosti z automotive segmentu. V minulosti působil ve vrcholovém managementu Volkswagen Group na pozici jednatele Škofinu a byl generálním ředitelem Volkswagen Group Finanz v Rusku. V EAG má Jan na starosti obchodní řízení, vztahy s bankami a s investory.

Petr Kratochvíl

Investiční ředitel EAG

Petr je investičním ředitelem EAG. Petr má zkušenosti z M&A, financí a management consultingu. V minulosti působil v poradenské společnosti EY, kde se zabýval transakčním a finančním poradenstvím v rámci regionu střední Evropy. V posledních 5 letech se podílel na transakcích v celkové hodnotě převyšující EUR 4 mld. V EAG má Petr na starosti akvizice a finanční řízení.

8,2 MLD. KčAktiva
3,2 MLD. KčObrat
358 MIL. KčEBITDA
38%Zadluženost
600+Počet zaměstnanců