DLUHOPISOVÝ PROGRAM ZŘÍZENÝ V ROCE 2023

Dluhopisový program zřízený v roce 2023 na 1.500.000.000,00 Kč

Dne 2. 2. 2023 vydala ČNB rozhodnutí pod č.j. 22023/014609/CNB/570, S-Sp-2022/000002/CNB/572, kterým schválila společnosti PORTIVA Automotive Finance s.r.o. základní prospekt dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu z roku 2023, jehož doba trvání byla stanovena na 5 let a nejvyšší objem nesplacených dluhopisů vydaných v rámci dluhopisového programu na 1 500 000 000 Kč. Rozhodnutí ČNB nabylo právní moci dne 4. 2. 2023.
Vybrané emise z dluhopisového programu jsou zajištěny ručitelským závazkem mateřské společnosti skupiny EAG, společností EAG SE, a to na základě ručitelského prohlášení ze dne 1. 2. 2022. Zda příslušná emise je, či není tímto ručitelským závazkem zajištěna, je stanoveno v příslušných konečných podmínkách.

Dne 17. května 2023 schválila Česká národní banka 1. dodatek základního prospektu dluhopisů vydávaných v rámci nabídkového programu z roku 2023, a to rozhodnutím č. j. 2023/059219/CNB/570, S-Sp-2023/00032/CNB/572, které nabylo právní moci dne 19. května 2023. Znění dodatku je dostupné zde, znění rozhodnutí je dostupné zde.

Oznámení

K tomuto dluhopisovému programu aktuálně není zveřejněno žádné oznámení.

Ke stažení - k dluhopisovému programu:

Základní prospekt dluhopisového programu z roku 2023

(PDF, Size)

Rozhodnutí ČNB o schválení základního prospektu z roku 2023 ze dne 2. 2. 2023

(PDF, Size)

1. dodatek základního prospektu dluhopisového programu z roku 2023

(PDF, Size)

Rozhodnutí ČNB o schválení 1. dodatku základního prospektu z roku 2023 ze dne 17. 5. 2023

(PDF, Size)

Zástavní smlouva ke 100% podílu Petra Kratochvíla ve společnosti PK Share s.r.o.

(PDF, Size)

Zástavní smlouva ke 100% podílu Jakuba Šulty ve společnosti JS Share s.r.o.

(PDF, Size)

Zástavní smlouva ke 100% podílu Pavla Svoreně ve společnosti 90Venture s.r.o.

(PDF, Size)

Ručitelské prohlášení ze dne 4. května 2023

(PDF, Size)

Ke stažení - k emitentovi:

Etický kodex skupiny EAG (skupiny emitenta)

(PDF, Size)

Počáteční rozvaha emitenta

(PDF, Size)

Účetní závěrka emitenta k 31.12.2020

(PDF, Size)

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky emitenta k 31.12.2020

(PDF, Size)

Mezitímní účetní závěrka emitenta ke dni 30. 9. 2021 (neauditovaná)

(PDF, Size)

Účetní závěrka emitenta k 31.12.2021

(PDF, Size)

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky emitenta k 31.12.2021

(PDF, Size)

Mezitímní účetní závěrka ručitele ke dni 30. 9. 2022 (neauditovaná)

(PDF, Size)

Ke stažení - k ručiteli:

Etický kodex skupiny EAG (skupiny emitenta)

(PDF, Size)

Účetní závěrka ručitele ke 31.12.2020

(PDF, Size)

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky ručitele k 31.12.2020

(PDF, Size)

Účetní závěrka ručitele ke 31.12.2021

(PDF, Size)

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky ručitele k 31.12.2021

(PDF, Size)

Mezitímní účetní závěrka ručitele ke dni 30. 9. 2022 (neauditovaná)

(PDF, Size)

Ke stažení - smlouvy s administrátorem (CYRRUS a.s.)

Smlouva o umisťování investičních nástrojů

(PDF, Size)

Příkazní smlouva

(PDF, Size)

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

(PDF, Size)

Ke stažení - k agentu pro zajištění (CYRRUS CORPORATE SOLUTIONS, s.r.o.)

Smlouva s agentem pro zajištění

(PDF, Size)

Konečné podmínky Emise dluhopisů

V této části můžete nalézt všechny dokumenty vztahující se k jednotlivým dluhopisovým emisím emitenta. V případě potřeby se na emitenta můžete obracet na emailu info@portiva-af.cz

PRTV AF - I. 7,80 %/2026
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PRTV AF - II. 8,70 %/2028
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o navýšení emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

PRTV AF & SMS finance – III. 8,20 %/2027
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o navýšení emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

PRTV AF & IDPM Investment - IV. 8,20 %/2027
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

PRTV AF - V. 7,80 %/2026

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

PRTV AF - VI. 8,70 %/2028

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

PRTV AF & SMS finance - VII. 8,00 %/2026

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

PRTV AF & SMS finance - VIII. 9,00 %/2028

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

PORTIVA AF a M&M Finance - IX. 8,30%/2027

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

DLUHOPISOVÝ PROGRAM ZŘÍZENÝ V ROCE 2020

Dluhopisový program zřízený v roce 2020 na 1.500.000.000,00 Kč

Dne 25.5.2020 vydala ČNB rozhodnutí pod Č.j.: 2020/062929/CNB/570, S-Sp-020/00007/CNB/572, kterým schválila společnosti Portiva Automotive Finance s.r.o. základní prospekt dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu z roku 2020, jehož doba trvání byla stanovena na 5 let a nejvyšší objem nesplacených dluhopisů vydaných v rámci dluhopisového programu na 1 500 000 000 Kč. Rozhodnutí ČNB nabylo právní moci dne 23.5.2020.
Na tento základní prospekt společnost vydala 2 navazující základní prospekty dluhopisového programu, které byly schváleny (i) dne 20. 5. 2021 rozhodnutím ČNB pod č.j. 2021/052349/CNB/570, Sp. zn. S-Sp-2021/00032/CNB/572, které nabylo právní moci 21. 5. 2021 a (ii) dne 1.2.2022 rozhodnutím ČNB pod č.j. 2022/010779/CNB/570, Sp. zn. S-Sp-2021/000103/CNB/572, které nabylo právní moci dne 3.2.2022.
Dne 26. 7. 2022 vydala ČNB rozhodnutí pod č. j. 2022/075493/CNB/570, S-Sp-2020/00071/CNB/572, kterým schválila 1. dodatek základního prospektu dluhopisů. Tímto dodatkem se zejména emitentovi umožňuje emitovat dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem na bázi 2T repo sazby.
Dne 23. 12. 2022 vydala ČNB Rozhodnutí pod č.j. Č. j.: 2022/136703/CNB/570, Sp. zn.: S-Sp-2022/00113/CNB/572, kterým schválila dodatek č.2 základního prospektu dluhopisů. Tímto dodatkem emitent v dluhopisovém prospektu reflektoval nové významné skutečnosti vzniklé po schválení základního prospektu.
Vybrané emise z dluhopisového programu jsou zajištěny ručitelským závazkem mateřské společnosti skupiny EAG, společností EAG SE, a to na základě ručitelského prohlášení ze dne 1. 2. 2022. Zda příslušná emise je, či není tímto ručitelským závazkem zajištěna, je stanoveno v příslušných konečných podmínkách.
S vybraními emisemi z dluhopisového prograu je spojeno právo investora za určitých podmínek směnit dluhopis za výnosové listy vydané společností EAG SE. Zda s dluhopisy příslušné emise je, či není toto právo spojeno, je stanoveno v příslušných konečných podmínkách.

Oznámení

K tomuto dluhopisovému programu aktuálně není zveřejněno žádné oznámení.

Ke stažení - k dluhopisovému programu:

Základní prospekt dluhopisového programu z roku 2020

(PDF, Size)

Rozhodnutí ČNB o schválení základního prospektu z roku 2020 ze dne 25. 5. 2020

(PDF, Size)

Navazující prospekt dluhopisového programu vydaný v roce 2021

(PDF, Size)

Rozhodnutí ČNB o schválení navazujícího základního prospektu z roku 2021 ze dne 20. 5. 2021

(PDF, Size)

Navazující prospekt dluhopisového programu vydaný v roce 2022

(PDF, Size)

Dodatek č. 1 základního prospektu

(PDF, Size)

Rozhodnutí ČNB o schválení dodatku č. 1 základního prospektu

(PDF, Size)

Dodatek č. 2 základního prospektu

(PDF, Size)

Ke stažení - k emitentovi:

Etický kodex skupiny EAG (skupiny emitenta)

(PDF, Size)

Ručitelské prohlášení

(PDF, Size)

Účetní závěrka ručitele ke 31.12.2020

(PDF, Size)

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky ručitele k 31.12.2020

(PDF, Size)

Účetní závěrka ručitele ke 31.12.2021

(PDF, Size)

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky ručitele k 31.12.2021

(PDF, Size)

Mezitímní účetní závěrka ručitele ke dni 30. 9. 2022 (neauditovaná)

(PDF, Size)

Ke stažení - k ručiteli

Etický kodex skupiny EAG (skupiny emitenta)

(PDF, Size)

Ručitelské prohlášení

(PDF, Size)

Účetní závěrka ručitele ke 31.12.2020

(PDF, Size)

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky ručitele k 31.12.2020

(PDF, Size)

Účetní závěrka ručitele ke 31.12.2021

(PDF, Size)

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky ručitele k 31.12.2021

(PDF, Size)

Mezitímní účetní závěrka ručitele ke dni 30. 9. 2022 (neauditovaná)

(PDF, Size)

Ke stažení - smlouvy s administrátorem (CYRRUS a.s.)

Smlouva o umisťování investičních nástrojů

(PDF, Size)

Příkazní smlouva

(PDF, Size)

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

(PDF, Size)

Konečné podmínky Emise dluhopisů

V této části můžete nalézt všechny dokumenty vztahující se k jednotlivým dluhopisovým emisím emitenta. V případě potřeby se na emitenta můžete obracet na emailu info@portiva-af.cz

PORTIVA Automotive Finance I. 5 %/2023
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PORTIVA Automotive Finance II. 6 %/2025
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PORTIVA Automotive Finance III. 7 %/2027
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o navýšení emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PORTIVA Automotive Finance IV. zero-coupon 6,7 %/2024
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o navýšení emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PORTIVA Automotive Finance & SMS finance V. 6 %/2025
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o navýšení emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PORTIVA Automotive Finance VI. 5 %/2024
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PORTIVA Automotive Finance VII. 6 %/2026
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PORTIVA Automotive Finance & SMS finance VIII. 6 %/2025
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o navýšení emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PORTIVA Automotive Finance IX. 7 %/2028
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PORTIVA Automotive Finance & IDPM Investment X. 6,5 %/2026
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PORTIVA Automotive Finance XI. 5,75 %/2025
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PORTIVA Automotive Finance XII. 6,75 %/2027
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PORTIVA Automotive Finance XIII. 7,50 %/2029
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PORTIVA Automotive Finance XIV. 6,50 %/202
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PORTIVA Automotive Finance F&F XV. 6,50 %/2026
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PORTIVA Automotive Finance XVI. 4Y/2026
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PORTIVA Automotive Finance XX. REPO 5Y/2027
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PORTIVA Automotive Finance & SMS finance XXI. REPO 6Y/2028
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PORTIVA Automotive Finance XXII. REPO 7Y/2029
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PORTIVA Automotive Finance XXIII. 7,80 %/2025
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PORTIVA Automotive Finance XXIV. 8,70 %/2027
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PORTIVA Automotive Finance & SMS finance XXV. 8,20 %/2026
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)