DLUHOPISOVÝ PROGRAM ZŘÍZENÝ V ROCE 2023

Dluhopisový program zřízený v roce 2023 na 1.500.000.000,00 Kč

Dne 2. 2. 2023 vydala ČNB rozhodnutí pod č.j. 22023/014609/CNB/570, S-Sp-2022/000002/CNB/572, kterým schválila společnosti PORTIVA Automotive Finance s.r.o. základní prospekt dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu z roku 2023, jehož doba trvání byla stanovena na 5 let a nejvyšší objem nesplacených dluhopisů vydaných v rámci dluhopisového programu na 1 500 000 000 Kč. Rozhodnutí ČNB nabylo právní moci dne 4. 2. 2023.
Vybrané emise z dluhopisového programu jsou zajištěny ručitelským závazkem mateřské společnosti skupiny EAG, společností EAG SE, a to na základě ručitelského prohlášení ze dne 1. 2. 2022. Zda příslušná emise je, či není tímto ručitelským závazkem zajištěna, je stanoveno v příslušných konečných podmínkách.

Dne 17. května 2023 schválila Česká národní banka 1. dodatek základního prospektu dluhopisů vydávaných v rámci nabídkového programu z roku 2023, a to rozhodnutím č. j. 2023/059219/CNB/570, S-Sp-2023/00032/CNB/572, které nabylo právní moci dne 19. května 2023. Znění dodatku je dostupné zde, znění rozhodnutí je dostupné zde.

Oznámení

K tomuto dluhopisovému programu aktuálně není zveřejněno žádné oznámení.

Ke stažení - k dluhopisovému programu:

Základní prospekt dluhopisového programu z roku 2023

(PDF, Size)

Rozhodnutí ČNB o schválení základního prospektu z roku 2023 ze dne 2. 2. 2023

(PDF, Size)

1. dodatek základního prospektu dluhopisového programu z roku 2023

(PDF, Size)

Rozhodnutí ČNB o schválení 1. dodatku základního prospektu z roku 2023 ze dne 17. 5. 2023

(PDF, Size)

Zástavní smlouva ke 100% podílu Petra Kratochvíla ve společnosti PK Share s.r.o.

(PDF, Size)

Zástavní smlouva ke 100% podílu Jakuba Šulty ve společnosti JS Share s.r.o.

(PDF, Size)

Zástavní smlouva ke 100% podílu Pavla Svoreně ve společnosti 90Venture s.r.o.

(PDF, Size)

Ručitelské prohlášení ze dne 4. května 2023

(PDF, Size)

Navazující prospekt dluhopisového programu vydaný v roce 2024

(PDF, Size)

Rozhodnutí ČNB o schválení navazujícího základního prospektu z roku 2023 ze dne 1. 2. 2024

(PDF, Size)

Ke stažení - k emitentovi:

Etický kodex skupiny EAG (skupiny emitenta)

(PDF, Size)

Počáteční rozvaha emitenta

(PDF, Size)

Účetní závěrka emitenta k 31.12.2020

(PDF, Size)

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky emitenta k 31.12.2020

(PDF, Size)

Mezitímní účetní závěrka emitenta ke dni 30. 9. 2021 (neauditovaná)

(PDF, Size)

Účetní závěrka emitenta k 31.12.2021

(PDF, Size)

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky emitenta k 31.12.2021

(PDF, Size)

Mezitímní účetní závěrka emitenta ke dni 30. 9. 2022 (neauditovaná)

(PDF, Size)

Mezitímní účetní závěrka emitenta ke dni 30. 9. 2023 (neauditovaná)

(PDF, Size)

Zpráva nezávislého auditora o ověření přehledu o peněžních tocích emitenta k 31. 12. 2022

(PDF, Size)

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky emitenta k 31. 12. 2022

(PDF, Size)

Ke stažení - k ručiteli:

Etický kodex skupiny EAG (skupiny emitenta)

(PDF, Size)

Účetní závěrka ručitele ke 31.12.2020

(PDF, Size)

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky ručitele k 31.12.2020

(PDF, Size)

Účetní závěrka ručitele ke 31.12.2021

(PDF, Size)

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky ručitele k 31.12.2021

(PDF, Size)

Mezitímní účetní závěrka ručitele ke dni 30. 9. 2022 (neauditovaná)

(PDF, Size)

Mezitímní účetní závěrka ručitele ke dni 30. 9. 2023 (neauditovaná)

(PDF, Size)

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky ručitele k 31. 12. 2022

(PDF, Size)

Ke stažení - smlouvy s administrátorem (CYRRUS a.s.)

Smlouva o umisťování investičních nástrojů

(PDF, Size)

Příkazní smlouva

(PDF, Size)

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

(PDF, Size)

Ke stažení - k agentu pro zajištění (CYRRUS CORPORATE SOLUTIONS, s.r.o.)

Smlouva s agentem pro zajištění

(PDF, Size)

Passport

Independent Auditor's report_Issuer_31 12 2020

(PDF, Size)

Independent Auditor's report_Issuer_31 12 2021

(PDF, Size)

Interim finggancial statements_Issuer_30 9 2022

(PDF, Size)

Independent Auditor's Report Guarantor 31 12 2020

(PDF, Size)

Independent Auditor's Report Guarantor 31 12 2021

(PDF, Size)

Interim financial statements of the Guarantor 30 09 2022

(PDF, Size)

FINAL TERMS 2022 page 75 - 87_ENG

(PDF, Size)

Konečné podmínky Emise dluhopisů

V této části můžete nalézt všechny dokumenty vztahující se k jednotlivým dluhopisovým emisím emitenta. V případě potřeby se na emitenta můžete obracet na emailu info@portiva-af.cz

PRTV AF - I. 7,80 %/2026
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PRTV AF - II. 8,70 %/2028
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o navýšení emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PRTV AF & SMS finance – III. 8,20 %/2027
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o navýšení emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PRTV AF & IDPM Investment - IV. 8,20 %/2027
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PRTV AF - V. 7,80 %/2026
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PRTV AF - VI. 8,70 %/2028
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PRTV AF & SMS finance - VII. 8,00 %/2026
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PRTV AF & SMS finance - VIII. 9,00 %/2028
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PORTIVA AF a M&M Finance - IX. 8,30%/2027
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

PRTV AF & IDPM Investment - X. 8,10 %/2027
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

PRTV AF - XI. 7,80 %/2026
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

PRTV AF & SK XII. 7,50 %/2027
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

PORTIVA AF & SK XIII. 8,50 %/2029
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

PRTV AF & SMS finance - XIV. 8,00 %/2027
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

PRTV AF & SMS finance - XV. 9,00 %/2029
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

PRTV AF - XVI. 8,50 %/2029
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

PRTV AF & SMS finance - XVII. 7,50 %/2027

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

PRTV AF & SMS finance - XVIII. 8,20 %/2029

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o navýšení emise

(PDF, Size)

PRTV AF - XIX. 7,30 %/2027

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

PRTV AF - XX. 8,00 %/2029

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

PRTV AF & SK - XXI. 6,80 %/2027

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

PRTV AF & SK - XXII. 7,80 %/2029

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

DLUHOPISOVÝ PROGRAM ZŘÍZENÝ V ROCE 2020

Dluhopisový program zřízený v roce 2020 na 1.500.000.000,00 Kč

Dne 25.5.2020 vydala ČNB rozhodnutí pod Č.j.: 2020/062929/CNB/570, S-Sp-020/00007/CNB/572, kterým schválila společnosti Portiva Automotive Finance s.r.o. základní prospekt dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu z roku 2020, jehož doba trvání byla stanovena na 5 let a nejvyšší objem nesplacených dluhopisů vydaných v rámci dluhopisového programu na 1 500 000 000 Kč. Rozhodnutí ČNB nabylo právní moci dne 23.5.2020.
Na tento základní prospekt společnost vydala 2 navazující základní prospekty dluhopisového programu, které byly schváleny (i) dne 20. 5. 2021 rozhodnutím ČNB pod č.j. 2021/052349/CNB/570, Sp. zn. S-Sp-2021/00032/CNB/572, které nabylo právní moci 21. 5. 2021 a (ii) dne 1.2.2022 rozhodnutím ČNB pod č.j. 2022/010779/CNB/570, Sp. zn. S-Sp-2021/000103/CNB/572, které nabylo právní moci dne 3.2.2022.
Dne 26. 7. 2022 vydala ČNB rozhodnutí pod č. j. 2022/075493/CNB/570, S-Sp-2020/00071/CNB/572, kterým schválila 1. dodatek základního prospektu dluhopisů. Tímto dodatkem se zejména emitentovi umožňuje emitovat dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem na bázi 2T repo sazby.
Dne 23. 12. 2022 vydala ČNB Rozhodnutí pod č.j. Č. j.: 2022/136703/CNB/570, Sp. zn.: S-Sp-2022/00113/CNB/572, kterým schválila dodatek č.2 základního prospektu dluhopisů. Tímto dodatkem emitent v dluhopisovém prospektu reflektoval nové významné skutečnosti vzniklé po schválení základního prospektu.
Vybrané emise z dluhopisového programu jsou zajištěny ručitelským závazkem mateřské společnosti skupiny EAG, společností EAG SE, a to na základě ručitelského prohlášení ze dne 1. 2. 2022. Zda příslušná emise je, či není tímto ručitelským závazkem zajištěna, je stanoveno v příslušných konečných podmínkách.
S vybraními emisemi z dluhopisového prograu je spojeno právo investora za určitých podmínek směnit dluhopis za výnosové listy vydané společností EAG SE. Zda s dluhopisy příslušné emise je, či není toto právo spojeno, je stanoveno v příslušných konečných podmínkách.

Oznámení

K tomuto dluhopisovému programu aktuálně není zveřejněno žádné oznámení.

Ke stažení - k dluhopisovému programu:

Základní prospekt dluhopisového programu z roku 2020

(PDF, Size)

Rozhodnutí ČNB o schválení základního prospektu z roku 2020 ze dne 25. 5. 2020

(PDF, Size)

Navazující prospekt dluhopisového programu vydaný v roce 2021

(PDF, Size)

Rozhodnutí ČNB o schválení navazujícího základního prospektu z roku 2021 ze dne 20. 5. 2021

(PDF, Size)

Navazující prospekt dluhopisového programu vydaný v roce 2022

(PDF, Size)

Dodatek č. 1 základního prospektu

(PDF, Size)

Rozhodnutí ČNB o schválení dodatku č. 1 základního prospektu

(PDF, Size)

Dodatek č. 2 základního prospektu

(PDF, Size)

Ke stažení - k emitentovi:

Etický kodex skupiny EAG (skupiny emitenta)

(PDF, Size)

Ručitelské prohlášení

(PDF, Size)

Účetní závěrka ručitele ke 31.12.2020

(PDF, Size)

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky ručitele k 31.12.2020

(PDF, Size)

Účetní závěrka ručitele ke 31.12.2021

(PDF, Size)

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky ručitele k 31.12.2021

(PDF, Size)

Mezitímní účetní závěrka ručitele ke dni 30. 9. 2022 (neauditovaná)

(PDF, Size)

Ke stažení - k ručiteli

Etický kodex skupiny EAG (skupiny emitenta)

(PDF, Size)

Ručitelské prohlášení

(PDF, Size)

Účetní závěrka ručitele ke 31.12.2020

(PDF, Size)

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky ručitele k 31.12.2020

(PDF, Size)

Účetní závěrka ručitele ke 31.12.2021

(PDF, Size)

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky ručitele k 31.12.2021

(PDF, Size)

Mezitímní účetní závěrka ručitele ke dni 30. 9. 2022 (neauditovaná)

(PDF, Size)

Ke stažení - smlouvy s administrátorem (CYRRUS a.s.)

Smlouva o umisťování investičních nástrojů

(PDF, Size)

Příkazní smlouva

(PDF, Size)

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

(PDF, Size)

Konečné podmínky Emise dluhopisů

V této části můžete nalézt všechny dokumenty vztahující se k jednotlivým dluhopisovým emisím emitenta. V případě potřeby se na emitenta můžete obracet na emailu info@portiva-af.cz

PORTIVA Automotive Finance I. 5 %/2023
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PORTIVA Automotive Finance II. 6 %/2025
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PORTIVA Automotive Finance III. 7 %/2027
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o navýšení emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PORTIVA Automotive Finance IV. zero-coupon 6,7 %/2024
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o navýšení emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PORTIVA Automotive Finance & SMS finance V. 6 %/2025
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o navýšení emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PORTIVA Automotive Finance VI. 5 %/2024
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PORTIVA Automotive Finance VII. 6 %/2026
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PORTIVA Automotive Finance & SMS finance VIII. 6 %/2025
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o navýšení emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PORTIVA Automotive Finance IX. 7 %/2028
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PORTIVA Automotive Finance & IDPM Investment X. 6,5 %/2026
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PORTIVA Automotive Finance XI. 5,75 %/2025
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PORTIVA Automotive Finance XII. 6,75 %/2027
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PORTIVA Automotive Finance XIII. 7,50 %/2029
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PORTIVA Automotive Finance XIV. 6,50 %/202
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PORTIVA Automotive Finance F&F XV. 6,50 %/2026
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Rozhodnutí o ukončení emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PORTIVA Automotive Finance XVI. 4Y/2026
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PORTIVA Automotive Finance XX. REPO 5Y/2027
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PORTIVA Automotive Finance & SMS finance XXI. REPO 6Y/2028
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PORTIVA Automotive Finance XXII. REPO 7Y/2029
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PORTIVA Automotive Finance XXIII. 7,80 %/2025
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PORTIVA Automotive Finance XXIV. 8,70 %/2027
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)

PORTIVA Automotive Finance & SMS finance XXV. 8,20 %/2026
Ukončeno

Konečné podmínky emise

(PDF, Size)

Konečné výsledky veřejné nabídky

(PDF, Size)